Utvattning

Nematoder utvattnas ofta med stril för att nyttodjuren ska hamna upptill i krukan, där de gör bäst nytta. Flertalet odlare har byggt egna utrustningar för blandning och utvattning.

 

 

Det kan vara en tunna eller ett kar med dränkbar pump. Omrörning kan ske genom att vattnet pumpas runt. Används motorspruta måste ofta filter tas bort för att undvika stopp. Nematoder tål tryck upp till 20 bar, men inte temperaturer över 28o.   

 

Vectobac och Botanigard/Preferal ska också vattnas ut. Vectobac kan med fördel vattnas ut i krukan vid plantering. Botanigard/Preferal kan vattnas ut genom en kriftig sprutvattning där plantmaterialet blötas ned ordentligt.