Vattendesinfektion

Sedan mer än 30 år har svenska odlare använt väteperoxid för att stärka plantan rötter under pressande förhållanden såsom dålig väderlek, syrefattigt substrat, osv.  Väteperoxid ger växten en syrekick och gynnar nybildningen av rothår. Väteperoxid kan inte oskadliggöra sjukdomar, men stärker plantan.

Om väteperoxid blandas med en organisk syra, ofta ättikssyra, förstärks effekten och man får ett desinfektionmedel som använts i Europa sedan 80-talet. Olika handelsnamn har florerat under åren såsom Deosan Flora, Multicide, PerAqua, mfl även liknande produkter såsom Reciclean med myrsyra har använts. Dessa vattendesinfektionsmedel har minskat användningen av traditionella svampmedel. I låg dos runt 1 promille har utvattning gjorts i substrat. Vid höd dos på 1 procent har lådor och bord tvättats mot skadegörare.

Även desinfektionsmedel är under värdering inom EU vad gäller registreringar.