Substrat

Ha koll på substratet  

En inkörsport för svampproblem är sorgmyggor och det är därför viktigt att har ett substrat som är fritt från dessa. En stark och frisk planta står emot växtskadegörare bättre. Ett bra substrat ger en god tillförsel på näring och vatten ger goda förutsättningar för rötterna. ”Odlartips”: Kolla allt hemtaget substrat på sorgmyggor genom att lägg det i en plastlåda med lock exempelvis en gammal godislåda. Fäst fast en gul klisterskiva i toppen på locket och kontrollera skadetrycket.