Besiktning

Kontroll av plantorna vid hemtag 

Då plantorna kommer hem ska de naturligtvis undersökas noggrant för att kunna upptäcka eventuella skadegörare direkt. Oftast finns det någon i personalen som är lite extra duktig på att hitta skadegörare. Utnyttja gärna detta och delegera uppgiften att kontrollera plantorna. En lupp är ett utmärkt hjälpmedel. Odlartips”:Ett alternativ till lupp kan vara starka läsglasögon (lusglasögon) vid kontroll av plantor. Då slipper du hålla luppen i en hand och kan jobba vidare. Sätt upp rikligt med klisterskivor i förökningsavdelningen så att du tidigt kan ha koll på vilka skadegörare som finns.