Höst- och vinterkulturer

Biologisk bekämpning fungerar ofta sämre under vinterhalvåret. Samtidigt är smittotrycket lägre då för flera skadedjur. Däremot kan sorgmyggelarver vara ett större problem och mot dem finns tre bra metoder att använda.

Under denna flik finns exempel i:

  1. - julstjärna
  2. - Kalanchoë