Fakta om skadedjur 

Det finns många biologiska preparat mot skadedjur. Ofta är det många faktorer spm samverkar och det är viktigt att välja rätt nyttodjur mot aktuellt skadedjur.

Under denna flik finns fakta om:

- sorgmyggelarver
- vattenflugor
- trips
- vita flygare
- bladlöss
- spinnkvalster
- dvärgkvalster
- fjärilslarver