Sticklingsförökade

Sticklingsförökade kryddor kräver moderplantor som i sin tur kan vara bärare av både sjukdomar och skadedjur. Desto äldre moderplantan är desto större risk är det för smitta. Eftersträva unga moderplantor, byt ut dem ofta. Behandla moderplantorna med biologiskt växtskydd. Doppa sticklingar i såpmedel. Använd insektspatogena svampar i förökningen.