Nyttodjur

Om du använder integrerad bekämpning och kompletterar biologisk bekämpning med kemiska bekämpningsmedel, måste du ta' hänsyn till persistensen hos kemikalierna, dvs hur länge finns hämmande rester kvar som stör nyttodjuren. Samma problematik finns när plantmaterial köps hem. Då kan hämmande preparatrester finnas kvar på bladen och i växten. Efterfråga alltid vad plantmaterialet är behandlat med.

Leverantörerna har sk sidoeffektlistor där man kan söka på aktiv substans/handelsnamn samt nyttodjur: 

http://side-effects.koppert.nl/

http://www.biobest.be/neveneffecten/3/none/

Jordbruksverket har också listor över nyttodjurens känslighet för växtskyddsmedel:

Sidoeffekt