Bakteriesjukdomar 

Det finns inga biologiska preparat mot bakteriesjukdomar. Därför är det helt avgörande att utgå från friskt rensat plantmaterial och att odla under bra hygieniska förhållanden. Vid allvarliga bakterieangrepp bör växterna destrueras, eftersom det inte heller finns några kemiska bekämpningsmedel att tillgå.