Mykorrhiza

Mykorrhiza är då en marklevande svamp och en växt lever i symbios med varandra och bildar   mykorrhiza (rot + svamp). I en fungerande symbios utnyttjar svampen 10 – 15 % av växtens fotosyntesprodukter.  

Växten har nytta av mykorrhizan på många olika vis: 

1. Ökad upptagning av långsamt diffunderande och svårlösligt P utanför den urlakningszon, som finns närmast roten. Även ökad upptagning av K, N, Zn, Cu 

2. Hjälper växten att tåla olika stressituationer vid omplantering och vid dålig jord. 

3. Vattenstress, tål torka bättre. 

4. Stress orsakad av skadliga svampar eller nematoder 

3. Stabiliserar jordaggregaten. 

4. Kan gynna andra tillväxtstimulerande markorganismer ex  Rhizobium, mfl. 

Mykorrhiza är den vanligaste förekommande typen av symbios i naturen Ca. 80% av marklevande växter lever i symbios med mykorrhizasvampar. Åker- och trädgårdsväxter har sk. arbuskulär mykorrhiza (AM), skogsträd sk. ektomykorrhiza och ljungväxter sk. erikoidmykorrhiza. Orkidérna har också en egen typ a mykorrhiza. Växternas beroende av AM varierar. Ju grovare rotsystemet är, desto mera är växten beroende av mykorrhizasymbiosen. 

Växter som är ganska AM-beroende är: 

·         Purjo, vitlök, blomsterlökar 

·         Jordgubbe, åkerbär, hallon, andra bär, fruktträd 

·         Morot, selleri, solros, klöver, majs, lin 

Mindre AM-beroende är: 

·         Gräs, sädesslag 

Växter utan mykorrhiza är: 

·         Sockerbeta, rödbeta, spenat, kålväxter, bovete, lupin, Scrophulariaceae, Juncaceae, de flesta vattenväxter 

 

MycorDip är en mykorrhiza-produkt läs mer på www.biobasiq.se

MTT i Finland har utvecklat en kommersiell Mykorrhiza produkt.

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/tutkimus/Hankehaku/Hankkeentiedot?p_kielikoodi=FI&p_hanke_seqno=9009

http://www.natural.fi/html/myko-ymppi1.html