Moderplantor

Sverige har ytterst få moderplantor kvar i yrkesodling. Det finns gammaldags pelargoner, lite margerit samt kryddor och lite till. Merparten av plantmaterialet kommer in från sydliga länder med ett helt annat smittotryck. Detta gör att tidvis stora problem uppstår med resistenta skadedjur och nyttodjurs hämmande bekämpningsmedlesrester.

Detta har gjort att man på kryddsidan diskuterat en ökad inhemsk odling för att slippa en rad problem och istället kunna ta större ansvar för hela odlingskedjan.