Bakpulver mot mjöldagg

Bikarbonat kan användas mot mjöldagg

på olika växtslag, bl.a. gurkväxter,

rosor, jordgubbar och krusbär.

• Bikarbonat är ett billigt och ofarligt

växtskyddsmedel. Det är godkänt av

KRAV.

• Besprutningen ska ske så att även

undersidan av bladen träffas.

• För att undvika brännskador på

bladen bör koncentrationen av

bikarbonat i de flesta fall inte överstiga

1% (10 gram per liter).

• Effekten förbättras om man tillsätter

något vätningsmedel eller penetreringsolja.

 

http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/popvet-dok/faktatradgard/pdf96/Tr.96-05.pdf