Doser

Rekommenderade doser för biologiskt växtskydd varierar ganska mycket, eftersom det är många parametrar som samverkar. När man börjar med biologisk bekämpning, är det viktigt att få lyckas. Snåla därför inte med för låga doser. Det är bättre att lyckas och sen eventeullt justera dosen vid behov.

översikten med inregistrerade produkter, finns en kolumn med rekommenderade doser. Där ser man att stora variationer finns. Det är viktigt att läsa igenom firmornas produktblad noga och att man skiljer på förebyggande dos och dos vid angrepp, samt att upprepning sker tillräckligt ofta. Dosen bör också justeras utifrån avläsningar i kulturen, där man följer hur balansen mellan nyttodjur och skadegörare utvecklas.

Produktlista

Under respektive skadegörarer kan du under ”praktiska tips” läsa om vilka doser som gäller för de biologiska växtskyddsmedel som finns tillgängliga.  

 

Vill du ha en bredare översikt för att kunna sätta in ett brett biologiska växtskydd kan du istället titta på någon av översikterna under denna flik:

 

Vårstrategi (grundskydd vår)  

 

 

Höststrategi (grundskydd höst)