Integrerad produktion 

Helheten är viktig och varje del är lika betydande. Jobba stegvis och ta en del i taget. Att jobba enligt integrerad produktion är att jobba med ständiga förbättringar så varje steg du tar är på rätt väg.  

När man jobbar med biologisk bekämpning måste man jobba förebyggande. Man måste veta vilka skadegörare man brukar ha problem så att man kan sätta in biologisk bekämpning förebyggande och löpande så att skadetrycket hålls nere och så att de många gånger lite långsammare nyttodjuren hinner uppföröka sig till. Viktigt är att hålla nere skadetrycket med hjälp av sanering och noggrann övervakning.  

 

Användningen av biologisk bekämpning kräver mycket kunskap och det är bra att ta hjälp av kolleger och resurspersoner i branschen. Se till att du gör din personal delaktig i arbetet och delegera gärna arbetsmoment som måste göras löpande till någon ansvarig så att det säkert bli gjort.  

 

Om kemikalier ska användas måste man vara noga med att se till att de är så skonsamma mot nyttodjuren som möjligt.

Persistenstider för insättning av nyttodjur efter utförd kemisk bekämpning finns i Jordbruksverkets ”Växtskyddsmedel prydnadsväxter i växthus”:   

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/vaxthus.4.67e843d911ff9f551db80001496.html  

Integrerad produktion