Plantmaterial

En viktig del är att undvika att få in skadegörarna i växthuset över huvud taget. Allt material som kommer hem måste därför kontrolleras noggrant. Detta gäller allt från substrat till småplantor. Att titta på alla hemtagna plantor med förstoringsglas eller med starka läs(lus)glasögon underlättar sökarbetet. Se till att nya plantor som tas hem inte kommer i kontakt med äldre och därmed kontaminerar dem.

 

Utgångsmaterial (eget, inköpt, sådd etc. )  

Ett friskt och starkt utgångsmaterial är viktigt för att kunna hålla nere skadetrycket. Att själv dra upp sina plantor kan vara ett sätt att ha koll på att utgångsmaterialet är fritt från skadegörare och att de är fria från kemiska bekämpningsmedel. Flera danska gartnerier, med ekologisk produktion anser sig inte kunna producera ekologiskt om de tar hem sticklingar utifrån eftersom en stor del av växtskadegörarna, enligt dem, kommer med utgångsmaterialet. En annan fördel med att driva upp egna småplantor är att man har kontroll över hur de tidigare är behandlade. Flera kemiska växtskyddsmedel sitter kvar i växten under långt tid. Många nyttodjur är känsliga för kemikalier och det kan därför vara svårt att få dem att etablera sig väl om småplantorna är för starkt behandlade med kemikaler. Ställ krav på din småplantsleverantör och kräv att få veta exakt vad de har behandlats med. Ju fler som ställer kravet desto mera uppmärksammas frågan och det kan belysas som en kvalitetsaspekt med plantor som är sparsamt behandlade eller obehandlade med kemiska växtskyddsmedel.