Korgblommiga, kryss, margerit, mfl

Korgblommiga växter är bra värdväxter för trips, främst Frankliniella-trips. Tripsen gynnas av pollen som ger extra näring och ökar tripsens äggläggning.

Tripsägg kan finnas med plantmaterial som köps in. Om symptom syns i blomman är det alledels för sent! Behandla därför förebyggande genom doppning av sticklingar eller småplantor, samt använd insektspatogena svampar i kulturstarten, speciellt ifall rotning sker under plast.

Strö ut Hypoaspis på marken under borden.

Sätt ut tripsrovkvalster direkt och fortsätt med utsättningar regelbundet.

Sätt upp blå klisterskivor som läses av var vecka.

Vid angrepp öka insättningen av Amblyseius. Komplettera med  Orius som tar vuxna trips.