Vattenflugor

Vattenflugor kan periodvis förekomma i stor mängd och bör då aktivt åtgärdas.

Vattenflugor är små, 4 mm långa flugor som ofta kan ses på växtens blad och på jordytan. Antennerna är korta och trubbiga och skiljer sig tydligt från sorgmyggans slanka, långa antenner.

Äggen läggs på jordytan eller där det finns algbeläggning. larven är jordfärgad och lever på torv och alger. Puppan är orörlig och återfinns på jordytan eller på algbeläggningar.

Vattenflugor äter i första hand alger och gör ingen direkt växtskada. Men de flygande vattenflugorna irriterar personal och ger frågor i handeln. Likaså smutsas bladen ner av vattenflugans exkrementer. Vattenflugorna kan även vara bärare av svampsmitta av jordburen Pythium och Thielaviopsis.

Bekämpning görs förebyggande genom god hygien och sanering. Undvik fukt på marken och algbeläggningar. Sätt upp rikligt med klisterskivor, fräsmt gula. Horisontell placering av klisterskivor är mest effektivt mot vattenflugor.

Hyoaspis har också effekt mot vattenflugornas ägg och larver.

På bilden en sorgmygga "klockan 18" omgiven av vattenflugor.

 

 Vattenflugor