Startbehandling

Förebyggande grundbehandling 

Kemisk bekämpning får aldrig ske förebyggande eftersom varje kemisk behandling försvagar växten. Biologisk bekämpning ska däremot ske förebyggande och goda rutiner krävs. Några biologiska metoder som är bredverkande ska vara med i grunden därefter får man anpassa insättningen efter vilka skadegörare som man brukar ha problem med.   

Hypoaspis 

Strö ut Hypoaspis under borden. Strö särskilt ut dem på ytor som är fuktiga vilket oftast är vid bordens kortsidor. Strö också ut Hypoaspis på borden över kulturen för att hålla borta sorgmyggorna. Hypoaspisklara sig under flera veckor utan mat och är därför ett utmärkt grundskydd. 

Trianum, Binab, mfl 

Det finns få biologiska preparat mot svampsjukdomar men några stycken preparat verkar växtstärkande och kan med fördel användas för att öka växtens egen motståndskraft mot svampar. Trianum (Trichoderma harzianum)som är en nyttosvamp motverkar rotsvampar. Även Binab har fått en förlängd omregistrering och innehåller också Trichoderma

Prestop (Gliocladium catenulatum) kan användas förebyggande mot bland annat gråmögel.  Mycostop med strålbakterien Streptomyces griseoviridis har förebyggande effekt mot en rad svampar. 

BotaniGard och Preferal 

Doppa plantorna i BotaniGard innehållande den insektspatogena svampen Beauveria bassiana eller spruta dem med en hög vätskemängd vid hemkomsten. Det är viktigt att träffa de skadegörare som man vill bekämpa och försök därför komma åt undersidan på bladet. Det är också viktigt att hålla uppe luftfuktigheten den första tiden efter behandlingen så att svampsporerna hinner gro in i skadedjuret. BotaniGard lämpar sig därför särskilt för behandling i småplantsstadiet vid rotningen. Tyvärr kommer BotaniGard att försvinna från marknaden eftersom den amerikanska firman inte ser någon lönsamhet i den svenska marknaden. Ett alternativ till BotaniGard kan vara Preferal med nyttosvampen Paecilomyces fumosorseus. Preferal har dock en snäv inregistrering mot vita flygare, men fungerar i praktiken mot fler skadegörare.

Satsa på förökningsavdelningen och småplantsstadiet 

Den förebyggande biologiska bekämpningen kan med stor fördel sättas in i förökningsavdelningen eller den avdelning där plantorna står kruktätt. Då underlättar man för nyttodjurens egen spridning som företrädelsevis sker då plantorna har bladkontakt. Om alla plantor behandlas förebyggande här har de med sig ett första skydd för resten av kulturtiden.