Grundskydd VÅR  

Grundskyddet för vårkulturer beskriver en bas för det biologiska växtskyddet, som alltid ska finnas med. Detta innebär inteett fullgott skydd utan en basnivå som minst ska finnas.

 

Odlar du exempelvis en kultur som spinn brukar tycka om så måste du sätta in förebyggande biologiska bekämpning mot spinn som detta basschema inte skyddar dig mot. Doser för andra skadegörare hittar du under respektive skadedjurs flik på hemsidan. www.biologiskbekampning.se

 

Ladda ner tabellöversikt med doser:

Grundskydd vår