Växtstärkande

Många medel har mer eller mindre växtstärkande effekt. En del produkter är helt från växtriket, medan andra är mer syntetiska och kemiskt framställda. Vissa är gödselmedel, men har visat andra positiva sidoeffekter. Ofta sker verkan på olika plan. Exempel på det är vattendesinfektionsmedlen PerAqua och Reciclean som dödar svampar och bakterier i bevattningsvattnet, samtidigt får rötterna en syrekick av väteperoxiden och tillsist stimuleras spontan uppförökning av nyttosvampen Trichoderma.