Väteperoxid

 

Väteperoxidvattning har används i över 30 år och har minskat behovet av kemiska svampmedel. Väteperoxid (H2O2) innehåller inga negativa restsubstanser och tar bort organiskt smuts i bevattningsvattnet samtidigt som rötterna får en ”syrekick”. Här sker utvattning med elektrisk injektorpump. Även andra doserare eller separata stamlösningskar kan användas.