Översiktsplan utsättning

När man har gjort årsplanen med växtkulturer och markerat risk för olika skadegörare, kan en översikt göras på vilka åtgärder som behöver sättas in av biologisk bekämpning. En sådan översikt är bra att ha både för odlaren och för leverantören. Då får man en bättre framförhållning och kan lättare planera utsättning och behandling. ”Timing” är viktigare än man tror vid biologisk bekämpning, att man jobbar förebyggande.  

Tips på hur översiktsplanen kan användas: 

· Översiktsplanen kan fyllas i på olika sätt. Man kan göras en översikt på hela företaget och man kan göra översikter på varje växthus, där man skriver i aktuell yta som ska behandlas. 

· Planen kan göras för varje leverantör. Det finns odlare som köper biologiskt växtskydd mot sorgmyggelarver från en firma och tripsbekämpning från en annan. Då får man möjlighet till rådgivning från två håll och blir mer oberoende. 

· Beroende på vilka förpackningar som används av de olika produkterna, kan man skriva i antalet djur per förpackning och sen i kolumnen ange antalet förpackningar som behövs i det aktuella växthuset. 

Översiktsplanen kan se ut på olika sätt, bl a så här. Den finns också att ladda ner på hemsidan. 

Utsättningsplan    Utsättningsplan