Utsättning

Spridning av makroorganismer   

Makroorganismer rör sig mer eller mindre och sprider sig själva till viss del. Det är ändå viktigt att sprida/sätta ut dessa så jämnt som bara möjligt. Vid god tillgång på mat (=högt skadetryck) rör sig många mindre. Andra faktorer såsom temperatur och luftfuktighet spelar också roll för deras aktivitet. Ju mera man sprider dem desto större chans är det att de hittar alla skadegörare.  

 

Rovkvalster transorterar sig genom att gå mellan plantorna. De går företrädelsevis på plantmaterial och vissa arter går ogärna på jord eller substrat. För att de ska kunna sprida sig måste därför plantorna ha kontakt som de har då de står kruktätt. Vanligtvis strös kvalstren ut för hand vilket är en tidskrävande metod som inte ger så jämn utsättning som man kan tro. Att sprida kvalstren genom luftassisterade maskiner är betydligt mera effektivt och det finns idag flera olika modeller som sprider över mer eller mindre begränsad yta. Vissa av dem är mycket effektiva och kan reducera den använda spridningstiden avsevärt. Det finns exempel på odlare som med hjälp av luftasisterad spridning använder en åttondel så mycket tid för spridning som tidigare manuella metod och dessutom får bättre effekt av nyttodjuren så det är en mycket god investering att köpa en spridningsutrustning.   

 

Steklar och andra nyttodjur som flyger rör sig över större områden och är inte beroende av att plantorna ska stå tätt för att kunna sprida sig men de sprider sig inte obegränsat. Tillgången på föda (=skadetrycket) styr hur mycket de rör sig och vissa nyttodjur dras särskilt till områden där större mängder skadegörare finns. Dessa är därför mera lämpade att sätta ut då plantorna är angripna. Även de flygande nyttodjuren är viktigt att fördela ut så jämnt som möjligt över kulturen. Ju bätre utsättning desto bättre effekt.