Uppföljning

Kontrollera varje vecka klisterskivorna, vattenfällorna, hemtagna plantor och kulturen. Detta är en uppgift som med fördel kan delegeras till någon eller några anställda. ”Odlartips”: ge en liten slant för varje skadegörare eller skadehärd som de hittar. Det sporrar till kontroll och kanske även tävling som gör att alla blir mera uppmärksamma.  

Det är bra att få en bild över var skadegörarna vanligtvis uppstår. Det kanske är på plaster i växthusen som är mera fuktiga eller där det förekommer drag eller där värmesystemet ger annan värme. Det kan också vara bra att ha koll på vilka kulturer eller sorter som är särskilt känsliga så att man kan kontrollera dessa extra noga.

Odlartips” Gör översiktskartor över alla hus och kopiera upp 53 st kartor som representerar all årens veckor. Markera vecka för vecka på kartan var och vilka skadegörare som uppstår.  

 

Det är inte ovanligt att man ibland tvekar på effekten som det biologiska växtskyddet har. De sätts ju in förebyggande och eftersom man inte vet om och stort skadetryck som man har haft är det svårt att värdera effekten. Det är därför viktigt att gå ut och kontrollera med lupp och se hur dina nytto- och skadedjur interagerar.   

 

Uppföljning av klisterskivor 

Byt klisterskivor löpande. För att ha kontroll på skadetrycket ska klisterskivorna löpande kontrolleras. En gång i veckan bör de kontrolleras och ringa gärna in exempelvis vita flygare så att man tydligt kan se om det har kommit fler skadegörare sedan förra veckan. Byte av klisterskivorna bör ske då klistret har blivit dåligt eller då skivan är full. Beroende på vilken klisterskiva som används bör bytet ske med olika intervall.