Såpa och växtvårdsmedel

Växtvårdsmedel brukar främst förknippas med olika slags såpor. Idag kan fler typer av produkter räknas in i gruppen. Det kan vara oljor, gelatin, stärkelse mm. Ofta har växtvårdsmedel effekt mot olika skadegörare rent fysikaliskt genom uttorkning eller upplösning av skadegöraren som kan vara insekter och kvalster eller svampar mfl.  Några av produkterna används också som vätningsmedel. Flera av dessa växtvårdsmedel, främst såporna, bör blandas med mjukt vatten som inte är iskallt. Undvik vatten som är hårdare än 10odH och kallare än 8o. Gör alltid provbehandling av nya medel, kronblad är känsliga för sprutskador.

 

OBS! nya EU-regler gör att även växtvårdsmedel ska inregistreras som bekämpningsmedel, vilket är kostbart och inte alltid ekonomiskt lönsamt för firmorna. Dispens har givits, men bara till ekologisk odling?! Det är dock fortsatt möjligt med rengöring av växter och blad och därmed få en sidoeffekt mot skadegörare samtidigt. MEN då går det inte att använda produkter med etikett där bekämpning av skadegörare står med. Vanliga rengöringsprodukter såsom Rapssåpa har varit aktuellt. Dessa produkter är inte avprovade på växter och därför bör provbehandling alltid göras.

Växtvårdsmedel är ofta kontaktverkande och har ibland bred effekt mot både sjukdomar och skadedjur. Här doppas sticklingar i DeosanFlora för att få ytdesinfektion av svampar och eventuella bakterier. På motsvarande sätt kan doppning ske i såplösning som har effekt mot både skadedjur och svampar.