Produktöversikt

Det kan vara svårt att får en översikt på aktuella handelsprodukter för biologisk bekämpning. Olika handelsnamn finns och de latinska namnen kan upplevas krångliga, likaså ändras de då och då. Exempel på det är:

Amblyseius cucumeris ska numera heta Neoseiulus cucumeris
Amblyseius swirskii ska heta Typhlodromips swirskii
Amblyseius californicus heter numera Neoseiulus californicus
Hypoaspis miles har ändrast till Stratiolaelaps scimitus

På KemI's hemsida www.kemi.se går det att söka efter inregistrerade produkter även för biologisk bekämpning.

Här finns en översikt från juli 2014 (med de gamla namnen):

Bioprodukter