Pensé

 Pensé drabbas ofta av bladmögel, speciellt vid höstsådd och om höstklimatet är milt och fuktigt.