Ogräs

Att hålla ogräset borta både under borden och i direkt anslutning till växthusen gör att skadegörarna har svårare att överleva. Att hinna med ogrässaneringen som växer fort mitt i en hektisk odlingssäsong är inte lätt. Det är därför viktigt att saneringen sker på rätt sätt.  

 

Metoder 

·         Bästa sättet att hålla ogräsen borta är att täcka marken med markväv. På det sättet kan man hålla ogräsen borta helt eller begränsa dem till mycket liten yta.  

·         Mekanisk sanering. Tag fysiskt bort allt synligt ogräs i husen för hand. Detta ska göras var tredje vecka eftersom skadedjuren då inte hinner uppföröka sig.  

·         Fysikaliska metoder. Att bränna bort ogräs med gasolbrännare är effektivt men ska endast ske om det inte finns någon risk för att man är i närheten av antändningsbara material såsom vävar, plast och marktäckning. Saltning med höga koncentrationer av salt är en annan metod som rätt använt kan fungera.  

 

Den viktigaste ogräsbehandlingen är den som blir av. Skapa rutiner som följs och delegera gärna ansvaret till någon anställd. Lagom är bäst se till att göra det med så pass jämna mellanrum att skadegörarna inte hinner föröka upp sig. Minst en gång var tredje vecka ska ogräset bort. Allt ogräs som avlägsnas ska tas ut ur husen och förstöras så att skadegörarna inte kan föröka upp sig i en kompost eller liknande. 

 

Försök att även undvika värdväxter för exempelvis löss utanför växthusen. Om det finns möjlighet tag bort träd och annan växtlighet i direkt anslutning till växthusen eftersom dessa kan skapa problem.