Inför kultur

Skadegörare kan ha sitt ursprung huvudsakligen från tre olika ställen. De kan komma via plantmaterialet, via luftluckorna och andra öppningar eller otätheter i växthuset eller genom att man har kvar växtskadegörare inne i växthusen. Det är därför viktigt att man jobbar med att minska skadetrycket från alla tre smittokällor lika effektivt.  

Rutiner och kontroll innan start av odlingssäongen   

Ett batteri av åtgärder behöver därför göras inför varje odlingssäsong. 

Jobba efter följande lista: 

·         Tvätta alla bord med vatten och såpa 

·         Se till att alltid avlägsna allt plantmaterial från husen. Släng aldrig plantmaterial på marken! 

·         Undvik att samla angripna plantor på en närbelägen kompost med risk för inflygning. 

·         Byt mattor på borden helst en gång om året eller tvätta mattorna 

·         Sanera växthusen med ”solarization” om det är möjligt 

·         Tag bort ogräset var tredje vecka  

 

 

Genom att sätta upp insektsnät i luftluckorna kan man stänga ute en betydande del av växtskadegörarna. Detta är en vanlig metod som används flitigt i exempelvis Holland. I Sverige har vi endast ett par kommersiella företag som har installerat det och de använder inte längre biologisk bekämpning alls eftersom de inte längre har behov av växtskyddsinsatser utöver insektsnäten. Insektsnäten säljs av Ludvig Svensson och kallas Econet. Väven finns i sex olika modeller med mer eller mindre täta vävar beroende på om man vill hindra inflygning av löss eller även in flygning av de mindre tripsen. Ventilationen till följd av att man säter in vävar i luftorna kommer att reduceras mer eller mindre och enligt uppgifter från Ludvig Svensson ligger reduktionen i ventilation från 5 till 45% beroende på vilken väv man väljer. Erfarenheten av det företag som har installerat väven är dock att man inte har fått någon märkbar temperaturökning i husen till följd av insektsnäten.