Grundskydd höst   

 

Grundskyddet för höstkulturer beskriver en bas för det biologiska växtskyddet, som alltid ska finnas med. Detta innebär inte ett fullgott skydd utan en basnivå som minst ska finnas.

 

Odlar du exempelvis odlar en kultur som trips brukar tycka om såsom, krysantemum, cyklamen, eller julstjärnesorten Arctic eller någon annan kultur som det vanligtvis förekommer trips i så måste du sätta in förebyggande biologiska bekämpning mot trips. Doser för detta hittar du under fliken trips. Motsvarande gäller naturligtvis för andra skadegörare som finns på andra ställen på hemsidan. www.biologiskbekampning.se


Observera att en del nyttodjur har effekter mot flera skadegörare och om dosen för huvudskadegöraren bör då användas.  

 

Ladda ner tabellöversikt med doser:

Grundskydd höst