Frösådd

Flera odlare har övergått att så sina egna plantor, dels för att spara kostnader men ochså för att själv kunna kontrollera förekomst av skadegörare. När det gäller kryddor i kruka innebär egen sådd en ökad säkerhet i växtskyddet.