Bladlöss

Livscykel   

I växthus består en bladluskoloni av honor som föder 40-80 levande ungar, som omedelbart börjar suga växtsaft. De växer snabbt och ömsar skinn fyra gånger under 7-14 dagar innan de är vuxna. Dessa kvarvarande vita skinn avslöjar oftast ett bladlusangrepp. Vingade bladlöss bildas först när populationen blir stor och det blir trångt om föda. Sen sprids angreppet snabbt i hela växthuset. Förökning kan ske under hela året i växthus om det finns tillgång på värdväxt. Under gynnsamma förhållanden kan mängden bladlöss tiodubblas på en vecka.  

 

Förebyggande åtgärder 

Ta’ bort ogräs under borden. Ta’ bort värdväxter som finns nära växthuset. Kontrollera inköpt plantmaterial vid leverans. Sätt upp gula klisterskivor. Doppa eller spruta plantorna med växtvårdsmedel. Behandla med insektspatogena svampar.  

 

Bladlöss är det största problemet under vårproduktionen och angrepp kommer förr eller senare. Genom att använda bankplantor, har man ett automatiskt skydd på plats. Så fort en lus dyker upp letar steklarna aktivt upp dem. Metoden är billig i inköp vid uppstart, sen gäller det att hitta ett uppodlingssystem man trivs med. För att lyckas bör man så nya plantor regelbundet på skyddad plats där steklarna inte hittar dem, innan det är dags för utsättning.

Bankplantor