Årsplan för produktion och skadegörare

Inför varje säsong görs sedan en årsplan över vilka kulturer som ska odlas och vilka skadegörare som man bör vara observant på. Har kulturen tidigare varit i produktion, finns tidigare säsongers växtskydd som grund. Titta tillbaka på dokumentationen. När brukar fjärilslarverna dyka upp? Är det bara en generation i juli-augusti eller finns det växthuslevande nattflyn som ger många generationer? Finns det spannmålsfält i närheten, så risk finns för inflygning av trips? Osv. Årsplanen kan se ut så här. Den kan laddas ner längst ned på sidan.

Årsplan   Årsplan