Årschecklista

Rutiner och kontroll innan start av odlingssäongen   

Ett batteri av åtgärder behöver därför göras inför varje odlingssäsong.

 

Jobba efter följande lista: 

·         Tvätta alla bord med vatten och såpa 

·         Se till att alltid avlägsna allt plantmaterial från husen. Släng aldrig plantmaterial på marken! 

·         Undvik att samla angripna plantor på en närbelägen kompost med risk för inflygning. 

·         Byt mattor på borden helst en gång om året eller tvätta mattorna 

·         Sanera växthusen med ”solarization” om det är möjligt 

·         Tag bort ogräset var tredje vecka  

 

Rutiner och kontroll vid kulturstarten 

En rad av åtgärder behöver göras inför varje kulturstart.

 

Jobba efter följande lista: 

·         Se över plantflödet i företaget så att ingen internkontaminering sker 

·         Kontrollera alla plantor noga vi hemtag 

·         Placera nytt plantmaterial samlat och håll det under observation, innan utglesning sker. 

·         Undersök noggrant ditt substrat vid varje leverans, spar en påse som förvaras svalt. 

·         Har det varit problem med vattenflugor och sorgmyggelarver, kan lite jord fuktas i en låda med klisterskiva, för att se smitto trycket innan kulturstart. 

·         Håll torrt och rent under borden. 

·         Se till att har förebyggande sorgmyggebehandling 

·         Sätt upp klisterskrivor, insektlampor och vattenfällor för att ha kolla på skadetrycket  

·         Sätt in ett biologiskt grundskydd förebyggande 

Rutiner och kontroll löpande under kulturen 

·         Kontrollera löpande kulturerna efter skadegörare 

·         Kontrollera klisterskivorna och byt vid behov 

·         Tag bort ogräset under bordet 

·         Tag bort ogräset utanför huset 

·         Sätt in nyttodjur löpande  

·         Öka doserna då skadetrycket ökar och var med i tid så att uppförökningen inte hinner gå för fort.